معرفی باشگاه مشتریان

تغییرات جدید ناحیه کاربری در لک لک

تغییرات جدید ناحیه کاربری در لک لک

به منظور ارتقا و بهبود سطح کیفی سایت و دسترسی آسان تر مشتریان تغییراتی را در سیستم فاکتور دهی و ناحیه کاربری ایجاد نمودیم ...

بیشتر …
معرفی باشگاه مشتریان

معرفی باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان در واقع یک ناحیه کاربری برای حفظ و جذب کاربران سایت میباشد که با ارائه امتیازات ویژه به کاربر ، تمایل آنان را برای خرید و استفاده از خدمات سایت بیشتر میکند.

بیشتر …