وزن حجمی

وزن حجمی چیست؟

وزن حجمی با وزن جرمی کالا متفاوت است.
وزن حجمی، فضایی است که محموله شما در هواپیما، کامیون یا کشتی اشغال می‌کند. وزن حجمی را می‌توان با ضرب طول در عرض در ارتفاع یک بسته (به سانتی متر) و تقسیم آن به 5000 (برخی از شرکت‌های حمل از ۶۰۰۰ استفاده می‌کنند) محاسبه کرد. وقتی بسته شما توسط سرویس پستی دریافت شد، هم وزن واقعی بسته و هم وزن حجمی آن محاسبه و وزن بالاتر لحاظ می شود. این رویه، رویه شرکت‌های پستی است.
به این نکته توجه داشته باشید که در محاسبه حجم کالا، آن را به شکل یک مکعب مستطیل در نظر گرفته و بزرگترین قسمت هر کالا به عنوان اندازه وجه مربوطه در نظر گرفته می‌شود.

یک مثال برای محاسبه وزن تخمینی کالا

برای محاسبه وزن تخمینی کالا در گام اول باید اطلاعات مربوط به وزن و ابعاد کالا مد نظرتان را در سایت مورد نظر پیدا کنید. (در صورت نیاز به راهنمایی برای این مرحله، به سوال «وزن و ابعاد کالای مورد نظرم را چطور تخمین بزنم؟» در صفحه «سوالات متداول» مراجعه کنید)

فرض کنید مشخصات کالا مطابق اطلاعات زیر است:
ابعاد: ۱۵ × ۲۰ × ۷۶.۵ سانتی‌متر
وزن: ۳ کیلوگرم

در گام بعدی وزن حجمی را محاسبه می‌کنیم:
(۱۵× ۲۰ × ۷۶.۵) / ۵۰۰۰ = ۲۲۹۵۰/ ۵۰۰۰ = ۴.۵۹

۴.۵۹ از ۳ بزرگتر است، بنابراین وزن این کالا را باید ۴.۵۹ کیلوگرم در نظر بگیرید

همچنین طبق قوانین موجود در سیستم پست هوایی، وزن به صورت پلکانی در واحد ۰/۱ کیلوگرم، به بالا گرد می‌شود؛ بنابراین وزن نهایی این کالا که در محاسبه هزینه حمل آن در نظر گرفته می‌شود، برابر با ۴.۶ کیلوگرم خواهد بود.