رادیو VQ Retro Mini

19 تیر, 1396

دستگاه پرورش گیاه Miracle-Gro AeroGarden

5 بهمن, 1395

دستگاه-دتکتور-ECT2000

15 آبان, 1395

دستگاه سنجش سختی آب -TDS متر

1 آبان, 1395

محلول ماینوکسیدیل

20 تیر, 1395

کیت NeuroSky

1 تیر, 1395

سنسور گیاهان

15 خرداد, 1395

فاصله یاب لیزری

8 خرداد, 1395

دستگاه اندازه گیری پ اچ Hanna

3 خرداد, 1395

دریل

27 اردیبهشت, 1395