در حال ثبت درخواست ...

1- لینک کالا
لینک صفحه مربوط به کالا را از سایت مورد نظر کپی و اینجا قرار دهید. بیشتر...

چه نوع خدمتی از سایت لک لک می خواهید. بیشتر...
اطلاعات ندارم
لینک کالا ـــــــــــــــ
سرویس انتخابی ـــــــ
لینک کالا
سرویس انتخابی
2- نام کالا

کالای مورد نظر نزدیک به کدام دسته بندی است. بیشتر...

نام کالا را به صورت کامل از سایت مورد نظر کپی و در اینجا قرار دهید. بیشتر...
اطلاعات ندارم
دسته بندی کالا ــــــــــ
نام کالا ــــــــــــــــــ
دسته بندی کالا
نام کالا
3- قیمت کالا

قیمت ارزی محصول مورد نظر که در سایت فروشنده نمایش داده می شود

هزینه حملی که فروشنده از خریدار اخذ می کند تا کالا را به یکی از دفاتر ما ارسال کند. بیشتر...
اطلاعات ندارم
قیمت کالا ـــــــــــــــ
قیمت کالا
4- توضیحات
درحال بارگذاری عکس
مشاهده عکس
درحال بارگذاری مشاهده
اطلاعات ندارم
تایید نهایی
توضیحات کالا ـــــــــــ
توضیحات کالا
5- مشخصات کالا

کشوری را که کالا به آن ارسال می شود را مشخص کنید. بیشتر...

وزن تخمینی کالا را اینجا وارد کنید. بیشتر...

طول و عرض و ارتفاع کالا را وارد کنید. بیشتر...
با جستجوی کالای مشابه در سایت آمازون به سادگی می توانید از ابعاد تخمینی مطلع شوید.ابعاد دقیق تر تخمین قیمت دقیق تر به همراه خواهد داشت. در صورتیکه نتوانستید به ابعاد دقیق برسید ابعاد حدودی وارد نمایید
با جستجوی کالای مشابه در سایت آمازون به سادگی می توانید از ابعاد تخمینی مطلع شوید.ابعاد دقیق تر تخمین قیمت دقیق تر به همراه خواهد داشت. در صورتیکه نتوانستید به ابعاد دقیق برسید ابعاد حدودی وارد نمایید
با جستجوی کالای مشابه در سایت آمازون به سادگی می توانید از ابعاد تخمینی مطلع شوید.ابعاد دقیق تر تخمین قیمت دقیق تر به همراه خواهد داشت. در صورتیکه نتوانستید به ابعاد دقیق برسید ابعاد حدودی وارد نمایید
اطلاعات ندارم
تایید نهایی